voltar ? inicio voltar ? inicio
 
INSCRICIONSseparadorFORMULARIO DE CONTACTO
  nós
metodoloxía
inscricións
aviso legal
acreditacións
  ES
EN
FR
 
Cursos Estandar | Cursos Especiais | Programas Especiais | Actividades & Outros | Obradoiro Teatro | Estudiar Na Coruña | Galicia
cursos estandar

estándar
intensivo
superintensivo
maratón
extensivo
de conversa
de cultura
lingua galega
estudantes erasmus
Mini
empresas locais
  vostede atópase en: INICIO >> cursos estandar
 
Cursos de lingua e cultura galega

En Galicia conviven dous idiomas: o galego, a lingua vernácula de Galicia e o español. Poderás manexarte en calquera dos dous sen problemas. A xente falarache no idioma que ti coñezas. Este curso está pensado para aqueles que teñan interese en coñecer a nosa lingua e a nosa cultura.

Sobre o século IX, nacían o galego e o portugués coma unha soa lingua, o galaico-portugués. Acadou o seu maior esplendor no uso literario no século XIII, sendo usada por trobadores e reis, coma Alfonso X o Sabio que escribía poesía no noso idioma. Despois da separación política de Portugal ámbalas dúas linguas seguiron un camiño evolutivo distinto. Inda así seguen a ser moi semellantes e galegos e portugueses enténdense case coma se estiveran a falar a mesma lingua.

O galego ten sobrevivido a moitos atrancos, e así e todo, hoxe segue a ser a voz da alma galega.Cada vez son máis os que se senten atraídos pola nosa terra e tamén pola nosa lingua e a nosa literatura. Hoxe en día é posíbel estudar galego en 41 universidades espalladas por todo o mundo dende Hungría ata Australia ou Brasil.

Ademais hai unha gran oferta cultural en galego da que poderedes gozar: teatro, música, literatura, contacontos...

Aparte da lingua trataremos algúns aspectos interesantes da cultura galega:
· O calendario galego e as súas festas
· Tradicións e supersticións
· Literatura galega
· Arte galega
· O Camiño de Santiago
· Historia de Galicia
· Actualidade galega
· A emigración
· Oficios tradicionais


:: NIVEIS
Todos
:: HORAS
15 horas semanais (obradoiros incluidos)
:: DURACIÓN
Mínimo dúas semanas
:: PREZO
140 euros / semana
 
resumo de preciosdatas dos cursos  preguntas frecuentes obradoiros, seminarios, e actividades resumo de datas
resumo de precios
ESCUELA PARALAIA  |  escola de español  |  e-correo
Bildungsurlaubseparador Asociación galega de escolas de españolseparadorTurismo de A CoruñaseparadorCámara de Comercio de Madrid