voltar ? inicio voltar ? inicio
 
INSCRICIONSseparadorFORMULARIO DE CONTACTO
  nós
metodoloxía
inscricións
aviso legal
acreditacións
  ES
EN
FR
 
Cursos Estandar | Cursos Especiais | Programas Especiais | Actividades & Outros | Obradoiro Teatro | Estudiar Na Coruña | Galicia
nosotros

Escola Paralaia
     · Equipo Paralaia
     · Formulario de contacto
Colaboradores
     · Adagio Cantabile
     · Escola San Javier
     · Hesperia Balneario De Guitiriz
     · Katarsis
     · La Coruña Surfing School
LSSI e CE
     · Aviso legal
     · Políticas de privacidade
Acreditacións
Créditos
     · Propiedade intelectual
  vostede atópase en: INICIO >> nós, e información corporativa
 
Políticas de privacidade

Escuela Paralaia (en adiante, eParalaia) está especialmente preocupada pola seguridade na rede e por asegura-la confidencialidade dos datos aportados polos nosos clientes e amigos.

Cando vostede se rexistra ou envía unha comunicación, os seus datos persoais, domiciliarios e os relativos, no seu caso, á forma de pagamento, son incorporados á nosa base de datos utilizándose unicamente para procesos administrativos internos e, ocasionalmente, para o envío dos nosos boletíns con información sobre as nosas actividades, ofertas e servizos e tramita-lo pedido ou comunicación que se teña feito.

Estas actividades, que poden levarse a cabo mediante envíos de correo electrónico, son as únicas para as que vostede autoriza a eParalaia a utilizaren os seus datos. En calquera momento poderá comunicarnos que non desexa recibir esa información. Previsiblemente, vostede tamén poderá cancela-los envíos de comunicación comercial pulsando sobre a ligazón ó efecto que atopará nestas comunicacións.

eParalaia asegura a confidencialidade dos datos aportados e garante que en ningún caso serán cedidos a terceiras persoas alleas a eParalaia.

Amais, adoptamos os niveis de seguridade axeitados ós datos que solicitamos a fin de dispoñeren de tódolos medios e medidas técnicas ó noso alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que vostede nos facilite.

eParalaia quere facerlle saber que nin o noso ordenador nin nós mesmos podemos coñecer os seus datos persoais (nome, enderezo, número de teléfono, etc.) se vostede non nolos proporciona previamente cubrindo e enviando o formulario que se lle facilita. Cando vostede visita a nosa páxina, o noso ordenador só sabe o día e a hora á que entrou e saíu e que partes da nosa páxina consultou. Isto é porque o ordenador onde está aloxado o noso sitio web utiliza cookies (galletiñas) que son arquivos de texto,pequenos e seguros, que o noso ordenador envía ó seu. As cookies que utilizamos tampouco poden ler datos do seu ordenador nin le-las outras cookies de outros sitios, almacenadas no mesmo.

eParalaia está poñendo todo o seu empeño en cumpriren as esixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais lexislación aplicábel, e daquela en calquera momento pode exercita-los seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó rexistro e tratamento dos seus datos. Para exercitar calquera destes dereitos, algúns deles ou todos eles, abonda con que se dirixa por escrito a eParalaia ou ben nos envíe un e-mail a .. Tamén pode chamarnos por teléfono ó número +34 981 913 205.Políticas de privacidade

Escuela Paralaia (en adiante, eParalaia) está especialmente preocupada pola seguridade na rede e por asegura-la confidencialidade dos datos aportados polos nosos clientes e amigos.

Cando vostede se rexistra ou envía unha comunicación, os seus datos persoais, domiciliarios e os relativos, no seu caso, á forma de pagamento, son incorporados á nosa base de datos utilizándose unicamente para procesos administrativos internos e, ocasionalmente, para o envío dos nosos boletíns con información sobre as nosas actividades, ofertas e servizos e tramita-lo pedido ou comunicación que se teña feito.

Estas actividades, que poden levarse a cabo mediante envíos de correo electrónico, son as únicas para as que vostede autoriza a eParalaia a utilizaren os seus datos. En calquera momento poderá comunicarnos que non desexa recibir esa información. Previsiblemente, vostede tamén poderá cancela-los envíos de comunicación comercial pulsando sobre a ligazón ó efecto que atopará nestas comunicacións.

eParalaia asegura a confidencialidade dos datos aportados e garante que en ningún caso serán cedidos a terceiras persoas alleas a eParalaia.

Amais, adoptamos os niveis de seguridade axeitados ós datos que solicitamos a fin de dispoñeren de tódolos medios e medidas técnicas ó noso alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que vostede nos facilite.

eParalaia quere facerlle saber que nin o noso ordenador nin nós mesmos podemos coñecer os seus datos persoais (nome, enderezo, número de teléfono, etc.) se vostede non nolos proporciona previamente cubrindo e enviando o formulario que se lle facilita. Cando vostede visita a nosa páxina, o noso ordenador só sabe o día e a hora á que entrou e saíu e que partes da nosa páxina consultou. Isto é porque o ordenador onde está aloxado o noso sitio web utiliza cookies (galletiñas) que son arquivos de texto,pequenos e seguros, que o noso ordenador envía ó seu. As cookies que utilizamos tampouco poden ler datos do seu ordenador nin le-las outras cookies de outros sitios, almacenadas no mesmo.

eParalaia está poñendo todo o seu empeño en cumpriren as esixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais lexislación aplicábel, e daquela en calquera momento pode exercita-los seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ó rexistro e tratamento dos seus datos. Para exercitar calquera destes dereitos, algúns deles ou todos eles, abonda con que se dirixa por escrito a eParalaia ou ben nos envíe un e-mail a .. Tamén pode chamarnos por teléfono ó número +34 981 913 205.  preguntas frecuentes obradoiros, seminarios, e actividades resumo de datas
resumo de precios
ESCUELA PARALAIA  |  escola de español  |  e-correo